Byt till energi från förnybara energikällor idag! Följ med E.ON på resan mot ett förnybart Sverige.

Följ med på resan mot ett förnybart Sverige

Att tänka och agera hållbart har aldrig varit viktigare än nu. Därför gör vi allt vi kan för att påskynda övergången till förnybar energi. För även om utmaningarna är många så är möjligheterna fler.

Se filmerna om förnybar energi
Utforska kartan

Att förse dig med energi från förnybara källor är inte det enda vi gör för att vårt avlånga land ska bli lite mer hållbart. Här kan du kolla in några av våra projekt.

Hållbarheten
Bostadslaboratorium med soluppvärmd pool

Hyresgästerna i Hållbarheten i Malmö lever i en testmiljö. 2011 började vi bygga åtta lägenheter där de boende tillsammans med oss på E.ON utvärderar nya energilösningar. På huset finns solfångare, solceller och vindkraftverk som ger förnybar energi till värme, varmvatten och el. Överskott används till den gemensamma poolen eller säljs tillbaks till nätet.

Allt går ut på att synliggöra användandet av energi, och med hjälp av teknik och transportlösningar underlätta klimatsmart boende. Till varje lägenhet hör en elcykel och de flesta har tillgång till el- eller gasbil. Hållbarheten ligger i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö som drivs med målsättningen att bli helt fossilfritt.

Stäng
Kårehamn
Medvind till havs utanför Öland

I havet öster om Öland producerar E.ONs vindkraftpark Kårehamn två tredjedelar av öns totala elbehov. Blåsiga dagar kan det till och med bli överskott och export till fastlandet. Om energin istället kommit från fossila bränslen hade de årliga koldioxidutsläppen motsvarat
25 000 bilar, eller en total körsträcka på drygt 30 miljoner mil.

Vindkraft är en ren och smart energikälla och runt om i Sverige har E.ON vindkraft nog för att försörja över 200 000 hem med fossilfri el. Men det finns också svårigheter. Många vill inte ha vindkraftverk i närheten av sina hem, och det innebär mycket arbete att säkerställa att vi tar hänsyn till andra miljöaspekter.

Ett alternativ är att bygga kraftverken ute till havs. I Kårehamn på Ölands ostkust etablerade E.ON ett kontor i en nedlagd fiskfabrik för att ett och ett halvt år senare inviga Kårehamns vindkraftpark. Redan första året överträffade den sina produktionsmål. Bland annat för att kraftverken snurrade nästan jämt, 99,3 procent av tiden. På ett år genererar Kårehamn ungefär 180 gigawattimmar och livslängden på vindkraftverken beräknas vara cirka 25 år. Ett Kårehamnsbaserat team gör en noggrann översyn varje år för att se att de är i gott skick.

På grund av kraftiga väderförhållanden är det en utmaning att bygga vindkraftparker till havs. Men det är ju just vinden vi vill åt och ansträngningarna betalar sig. Drygt 80 mil väster om Kårehamn, på tyskt vatten väster om Jylland, håller E.ON på att bygga upp vindkraftparken Amrumbank. Prislappen ligger på drygt nio miljarder svenska kronor och när allt är klart kommer anläggningen försörja motsvarande 300 000 hushåll. En stor miljövinst då energin därifrån motsvarar mer än 740 000 ton utsläpp av koldioxid från fossila bränslen.

Visste du förresten att vindkraft i själva verket är omvandlad solenergi? När solen värmer atmosfären uppstår temperaturskillnader i luften, vilka gör att det blir tryckskillnader som sätter luft i rörelse – och vips så har vi fått vind.

Stäng
Max IV-laboratoriet
MAX-labs solcellspark minskar koldioxidutsläppen med 21 ton per år

MAX IV-laboratoriet ligger i Lund och används för tvärvetenskaplig forskning med röntgenstrålar. Över tusen forskare från hela världen kommer hit varje år för att använda labbets acceleratorer i studier inom sina respektive fält. För att driva acceleratorerna krävs mycket el och där bidrar MAX-labs nya solcellsanläggning på 650 kvadratmeter i samarbete med E.ON.

Anläggningen invigdes i augusti 2014 och producerar cirka 85 000 kWh el per år, vilket minskar koldioxidutsläppen med ca 21 ton.

Stäng
Strömsund – och hela resten av Sverige
11 miljoner kr varje arbetsdag för vädersäkrade elnät

Det är svårt att bestämma över vädrets makter, det kommer fortsätta att storma och åska i Sverige. Men vi gör vad vi kan för att minska effekterna. Sedan stormen Gudrun har vi vädersäkrat ledningar motsvarande sträckan Stockholm till Sydney – tur och retur!

Ledningar grävs ned, träd fälls och toppar kapas med skogspersonal och helikoptrar. Det är mycket jobb, och det kräver resurser. Fram till år 2020 investerar vi 12,5 miljarder kronor – 11 miljoner per arbetsdag.

Sedan stormen Gudrun har mycket blivit bättre, avbrottstiderna har minskat med 60 procent, och vid större stormar och störningar idag får 90 procent av kunderna tillbaka strömmen efter ett dygn. Vid större kriser kan vi snabbt upprätta lokala informationskontor med kaffe, pizza och utdelning av stödpaket med värmeljus och ficklampor, till de kunder som saknar ström.

Med smartare ledningar används förnybar el effektivare
Vi investerar mycket i elnätet, och vi vill använda pengarna rätt. Med smarta elnät kan elen styras om när det exempelvis blåser mycket och vindkraften i ett område går för fullt. Vår medarbetare Peter Sigenstam förklarar saken.

– Vi ska inte bygga ”motorvägar” där det inte behövs. Om vi istället kan styra om och sprida ut trafiken över dygnet så blir den jämnare, och vi kan klara oss med ”riksvägar”.

Finns det en flaskhals någonstans så har vi system som kan styra el till hushåll och företag i närheten av ett vindkraftverk när det blåser mycket. Då behöver inte den elen gå ut på ”motorvägarna”, utan systemet tar tillvara på den förnybara energin direkt.

Stäng
Tankstationen i Värnamo längs med E4
Vi tar hand om ditt avfall och bygger fler tankstationer med biogas

Förutsättningen för att köpa en gasbil är att det finns tankställen längs de sträckor där många kör. För att underlätta bygger E.ON nya tankställen för 75 miljoner kronor. 2016 kommer bilister kunna tanka på ett 50-tal E.ON tankstationer av de totalt över 150 som finns i Sverige.

Visste du att dina matrester kan bli bilbränsle? Fler och fler kommuner samlar in avfall från privatpersoner och verksamheter för biogasproduktion. Vi producerar biogasen och bygger mackar så att både kommunens fordon och invånare med gasbilar får kortare avstånd till närmsta tankställe.

För att hitta det tankställe som är närmast dig kan du ladda ner vår app Fordonsgas, den finns tillgänglig både för iPhone och Android.

Stäng
Havet utanför Bohuslän
Tång och havslevande organismer kan bli till biogas

På Västkusten drivs ett testprojekt för odling av sjöpungar, som kan rötas till biogas för att bland annat driva fordon med. Denna vattenlevande organism är dock bara en av många saker som kan bli till biogas.

En stor del av den biogas E.ON producerar för att främst driva fordon, kommer från matrester. Men vi vill ju gärna hitta andra resurser som också kan nyttjas.

I Smygehuk samlar Trelleborgs kommun upp tång från stränderna som bryts ner till biogas och i vattnet utanför Bohuslän drivs ett spännande utvecklingsprojekt med odling av sjöpungar. Konceptet kring odling av sjöpung har utvecklats av Fredrik Norén, grundare till företaget Marin Biogas med säte i Lysekil och de sjöpungar som skördas inom projektet ska levereras till Falkenbergs Biogas där vi på E.ON är huvudägare.

Odlingen av sjöpung görs på samma sätt som musslor, under sin livstid filtrerar de vatten och lever på plankton. Under tiden tar de också upp kväve och fosfor som annars orsakar övergödning av haven. När de skördas så skickas de till en rötkammare där de blir till förnybart biobränsle.

Har du funderat på att skaffa en gasbil? Med biogas i tanken minskar utsläppen med över 70 %, jämfört med bensin.

Stäng
Lilla Edet
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Örken
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Öringe
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Knäred
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
BoEl
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Vindön
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Villköl
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Stengårdsholma
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Skabersjö
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Lundåkra 3 & 4
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Örja
Här hittar du en av våra vindkraftparker

Skåda en av våra tolv vindkraftparker som finns utspridda i Sverige. Här tar vi tillvara på de starka vindarna för att skapa förnybar energi.

Stäng
Båstad
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Eslöv 2
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Falkenberg
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Gislaved
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Gnosjö
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Göteborg
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Halmstad
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Haninge
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Huddinge
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Kalmar
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Karlshamn
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Kristianstad 1
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Kristianstad 2
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Laholm
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Landvetter
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Malmö 1
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Malmö 2
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Malmö 4
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Malmö 5
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Malmö 6
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Mölndal
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Nacka
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Norsborg
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Olofström
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Sollentuna
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Spånga
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Svedala
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Södertälje
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Trelleborg
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Ullared
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Värnamo
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Västra Frölunda
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Ystad
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Årsta
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Älmhult
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Ängelholm
Här hittar du en av våra tankstationer för biogas

Med hjälp av biogas kan du färdas på förnybar energi ganska långt i Sverige, och vi jobbar för att det ska bli ännu längre. Här finns en av våra tankstationer där vi erbjuder biogas.

Stäng
Liten plastbit lurar vindkraftverken att bli bättre
Carl Gustafs väg 1, 205 09 Malmö

E.ON genomför många initiativ för att förbättra vindkraften. I huvudrollen för ett av dem finns Vortex Generator, en liten hakformad plastbit som sätts på mitten av rotorbladet på ett vindkraftverk. Den lurar vinden att tro att rotorbladet i själva verket är platt och smalt även in mot mitten, vilket gör att kraftverket kan fånga upp mer vind och vi kan få ut mer energi.

Just nu testar ingenjörer om plastbiten kan användas i stor skala. En sak vi behöver undersöka är hur verken påverkas av den ökade press som de utsätts för när mer vind ska fångas upp.

Stäng
Danmark
1000 offentliga laddningspunkter i Danmark

I Danmark har vi kommit långt med att underlätta för användandet av elbilar. Med hjälp av landets största laddningsnätverk erbjuder vi mer än 1000 offentliga laddningspunkter utspridda över landet. Allihop laddar endast med förnybar energi och längs med motorvägarna erbjuder vi snabbladdning som gör det lättare och snabbare att köra längre.

I Sverige förbereder vi för ett laddningsnätverk för dig med elbil. Följ med på resan mot ett förnybart Sverige.

För att läsa mer om våra laddningslösningar i Danmark kan du gå in på eon.dk.

Stäng
Klövern, Norrköping
Fastighetsbolaget som sparat 56 miljoner kWh

Stäng
Halmstad
I Halmstad rullar biogasbussar

Stäng
1 2 3

Gör bytet till förnybar energi idag

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss och berättar mer.Tack för att du är med på resan mot ett förnybart Sverige

Följ resan mot ett förnybart Sverige du också på #bytenergi

Scrolla till top